Kamervraag 2022Z00042

Het onderzoek inzake de (van betrokkenheid bij terreur verdachte) organisatie UAWC

Ingediend 4 januari 2022
Beantwoord 7 maart 2022 (na 62 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Knapen (CDA) , de Th. Bruijn
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z00042.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-2209.html
  • Vraag 1
    Bent u bereid de vijf bijlagen bij de opdracht voor een onderzoek naar de (van betrokkenheid bij terreur verdachte) organisatie UAWC1 per omgaande naar de Tweede Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

    Ik ben graag bereid de documenten te delen met betrekking tot de aan Proximities Risk Consultancy verleende opdracht voor het doen van een extern onderzoek naar mogelijke banden tussen de Union of Agricultural Work Committees (UAWC) en de Popular Front to Free Palestine (PFLP). Het gaat hierbij om twee publiekbemos die per abuis niet direct zijn gepubliceerd op www.ontwikkelingssamenwerking.nl. Op de website van ontwikkelingssamenwerking.nl wordt met vijf verschillende links naar verschillende elementen uit deze twee publieksbemos verwezen. Hierdoor kan de indruk zijn ontstaan dat het om vijf afzonderlijke documenten gaat. Dit is niet het geval.
    In deze publieksbemos staan alle gegevens over de verlening van het externe onderzoek met activiteitnummer 4000004508en een aanvullende opdracht met activiteitnummer 4000005083. U treft de documenten als bijlage bij deze brief aan. Beide documenten zullen binnenkort ook op ontwikkelingssamenwerking.nl worden gepubliceerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z00042
Volledige titel: Het onderzoek inzake de (van betrokkenheid bij terreur verdachte) organisatie UAWC
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-2209
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid De Roon over het onderzoek inzake de (van betrokkenheid bij terreur verdachte) organisatie UAWC