Kamervraag 2021Z20338

De aangenomen motie-Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten

Ingediend 15 november 2021
Beantwoord 15 december 2021 (na 30 dagen)
Indiener Wybren van Haga (BVNL)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie kunst
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z20338.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-1127.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de aangenomen motie-Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe bent u van plan te onderzoeken hoe obstakels voor het isoleren van monumenten kunnen worden weggenomen?

  De afgelopen jaren is al veel gedaan om eigenaren van monumenten te ondersteunen bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen, waaronder ook isoleren. Zo heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de gids
  Samen met mijn collega Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal ik de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vragen een overzicht te maken van het aanbod van beschikbare informatie en kennis met betrekking tot het isoleren van monumenten. Ook de Stichting ERM, de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de VNG zullen hierbij worden betrokken. In dit onderzoek zal zowel naar knelpunten als naar mogelijke oplossingsrichtingen gekeken worden.

 • Vraag 3
  Hoe bent u van plan te onderzoeken in hoeverre hiervoor een landelijke richtlijn kan worden ingesteld?

  Als onderdeel van het bovengenoemde onderzoek, zal ik de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook vragen mij te adviseren over de vraag of, en zo ja hoe een landelijke richtlijn ondersteunend kan zijn voor eigenaren die hun monument willen isoleren.

 • Vraag 4
  Op welke termijn valt er een update over de resultaten te verwachten?

  Ik verwacht uw Kamer voor de zomer van 2022 mijn bevindingen te zullen sturen.

 • Mededeling - 6 december 2021

  Hiermee deel ik u mee, dat de aan mij gestelde vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het «wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten» niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. De vragen zijn ingezonden op 15 november 2021. Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig vanwege interdepartementale afstemming. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z20338
Volledige titel: De aangenomen motie-Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-1127
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aangenomen motie-Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten