Kamervraag 2021Z19204

Het handelen van de politie inzake overleden minderjarige slachtoffers van mensenhandel

Ingediend 2 november 2021
Indiener Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z19204.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de eerdere Kamervragen over de dood van Hieu en Quyen?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat de versie van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid betwist wordt door de verhalen van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) en die van uw Belgische, federale collega?2
 • Vraag 3
  Blijft u erbij dat er sprake was van een verdenking van mensensmokkel en dat het doorlatingsverbod niet van toepassing was? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 4
  Wat is uw reactie op de verhalen van het OM en de Belgische regering?
 • Vraag 5
  Wat is uw standpunt over de legitimiteit van de grensoverschrijdende observatie en het niet toepassen van het doorlatingsverbod? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 6
  Bent u bereid, nu er drie verschillende verhalen zijn, een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de observatie van de taxi, het doorlaten van de taxi met daarin mogelijke slachtoffers van mensenhandel en het voorkomen van de dood van Hieu en Quyen? Wilt u daarbij in ieder geval de volgende onderzoeksvragen opnemen: wat was de feitelijke gang van zaken, hoe is de samenwerking tussen Nederland en België verlopen en had de dood van Hieu en Quyen voorkomen kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z19204
Volledige titel: Het handelen van de politie inzake overleden minderjarige slachtoffers van mensenhandel