Kamervraag 2021Z18236

Lokale initiatieven rondom kernenergie.

Ingediend 19 oktober 2021
Indiener Silvio Erkens (VVD)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z18236.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Provincie laat onderzoek doen naar mogelijkheden kernenergie in Limburg»?1
 • Vraag 2
  Op welke manier zult u dit onderzoek steunen? Kunt u ervaringen delen die nationaal zijn opgedaan met dit soort onderzoeken? Kunt u een dergelijk onderzoek financieel ondersteunen?
 • Vraag 3
  Kunt u een appreciatie geven over de mogelijkheid van kleinere types generatoren in Nederland?
 • Vraag 4
  Heeft u signalen ontvangen van andere provincies die soortgelijken onderzoeken zijn gestart of dit van plan zijn?
 • Vraag 5
  Welke rol ziet u weggelegd voor decentrale overheden in de mogelijke ontwikkeling van kernenergie in Nederland?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z18236
Volledige titel: Lokale initiatieven rondom kernenergie.