Kamervraag 2021Z16949

Grootschalige energieopslagprojecten in Nederland

Ingediend 1 oktober 2021
Indiener Silvio Erkens (VVD)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z16949.html
 • Vraag 1
  Welke rol ziet u voor grootschalige duurzame energieopslag in het Nederlandse elektriciteitssysteem richting 2030 toe en daarna?
 • Vraag 2
  Welke instrumenten en financiƫle regelingen worden nu ingezet om het gebruik van energieopslag te bevorderen? Welke budgetten zijn daarvoor beschikbaar? Welke knelpunten er in de huidige wet- en regelgeving en hoe vermindert u deze knelpunten?
 • Vraag 3
  Kunt u toelichten of er nog andere initiatieven genomen worden, of in ontwikkeling zijn, om grootschalige energieopslag verder te stimuleren?
 • Vraag 4
  Kunt u een inventarisatie geven van projecten, waar gebruik wordt gemaakt van duurzame energieopslag, die in de pijplijn liggen voor de komende jaren? Kunt u daarbij ook een overzicht verschaffen van de projecten die ontwikkelt worden in de samenleving, in verscheidene stadia van ontwikkeling? Kunt u daarbij uw appreciatie van de individuele projecten aangeven?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om de haalbaarheid van deze projecten verder te gaan verkennen?
 • Mededeling - 26 oktober 2021

  De vragen van het lid Erkens (VVD) over grootschalige energieopslagprojecten in Nederland (kenmerk 2021Z16949) kunnen vanwege de benodigde afstemming niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z16949
Volledige titel: Grootschalige energieopslagprojecten in Nederland