Kamervraag 2021Z12095

De explosieve stijging van het aantal gelukszoekers dat wekelijks Nederland binnenstroomt

Ingediend 29 juni 2021
Beantwoord 8 juli 2021 (na 9 dagen)
Indiener Gidi Markuszower (PVV)
Beantwoord door Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z12095.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3525.html
1. De asielinstroom van week 22 bedroeg ongeveer 400 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl
2. De asielinstroom van week 23 bedroeg ongeveer 500 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl
3. De asielinstroom van week 24 bedroeg ongeveer 600 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl
4. De asielinstroom van week 25 bedroeg ongeveer 700 | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 22 ongeveer 400 gelukszoekers bedroeg?1

  Nee. Wel is het zo dat de asielinstroom van week 22, bestaande uit eerste asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers ongeveer 400 personen betrof.

 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 23 ongeveer 500 gelukszoekers bedroeg?2

  Nee. Wel is het zo dat de asielinstroom van week 23, bestaande uit eerste asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers ongeveer 500 personen betrof.

 • Vraag 3
  Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 24 ongeveer 600 gelukszoekers bedroeg?3

  Nee. Wel is het zo dat de asielinstroom van week 24, bestaande uit eerste asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers ongeveer 600 personen betrof.

 • Vraag 4
  Bent u ervan op de hoogte dat de asielinstroom van week 25 ongeveer 700 gelukszoekers bedroeg?4

  Nee. Wel is het zo dat de asielinstroom van week 25, bestaande uit eerste asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers ongeveer 700 personen betrof.

 • Vraag 5
  Bent u het eens dat deze toename van het aantal gelukszoekers volstrekt onacceptabel is en dat de wekelijkse asielinstroom nul gelukszoekers moet bedragen?

  Ik herken mij niet in de kwalificaties in de vraagstelling. De ontwikkeling van de asielinstroom door de tijd heen fluctueert. In de afgelopen vier weken is inderdaad een stijging van de asielinstroom te zien. Deze stijging is te verklaren door de geleidelijke opheffing van de vele reisbeletselen en de overige beperkingen die voortvloeien uit COVID-19. Deze ontwikkeling binnen een tijdvak van 4 weken is in de regel onvoldoende om voor de lange(re) termijn conclusies aan te verbinden. De instroom wordt nauwgezet gevolgd en daarop wordt geacteerd wanneer dit aangewezen is.

 • Vraag 6
  Bent u ervan op de hoogte dat als deze asielinvasie op deze wijze wel blijft doorgroeien, de asielinstroom aan het einde van dit jaar meer dan 3000 buitenlandse indringers per week zal bedragen?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Bent u bereid dit te voorkomen door de grenzen te sluiten voor alle asielzoekers, migranten uit islamitische landen en te gaan werken aan een wekelijkse asieluitstroom? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Ik verwijs hiertoe naar eerdere antwoorden5 op vergelijkbare vragen van dezelfde fractie.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z12095
Volledige titel: De explosieve stijging van het aantal gelukszoekers dat wekelijks Nederland binnenstroomt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3525
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Markuszower over de explosieve stijging van het aantal gelukszoekers dat wekelijks Nederland binnenstroomt