Kamervraag 2021Z09593

De openbare bibliotheek op Bonaire.

Ingediend 2 juni 2021
Indiener Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z09593.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het feit dat de openbare bibliotheek op Bonaire niet voldoet aan de «wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen» (Wsob)? Zo ja, hoe duidt u dit feit? Zo nee, zult u zich hierover laten informeren?
 • Vraag 2
  Hoe kijkt u naar het initiatief van publieke en private actoren om de dienstverlening van de openbare bibliotheek op Bonaire te verbeteren en in adequate huisvesting te voorzien? Bent u bereid om hieraan bij te dragen en dit initiatief te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Bent u op de hoogte van de mogelijkheid om op korte termijn waardevol cultureel erfgoed te behouden en te bestemmen als bibliotheek? Zo ja, wat vindt u van deze mogelijkheid? Zo nee, zult u zich hierover laten informeren?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om de herbestemming van bibliotheken in bestaand cultureel erfgoed mogelijk te maken en te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat u (mede-) verantwoordelijkheid heeft om de openbare bibliotheek op Bonaire te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Kunt u en bent u bereid maatwerk te leveren voor het realiseren van deze vitale bibliotheekfunctie met het oog op de economische en sociale omstandigheden, de grote afstand tot het Europese Nederland, hun insulaire karakter, kleine oppervlakte en bevolkingsomvang?
 • Mededeling - 12 juli 2021

  Op 2 juni 2021 hebben de leden Kuiken (PvdA) en Wuite (D66) schriftelijke vragen gesteld over de openbare bibliotheek op Bonaire. Tot mijn spijt kan ik uw vragen niet binnen de gebruikelijk termijn beantwoorden. Mijn ministerie is op dit moment in overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire over de openbare bibliotheek. De resultaten daarvan wil ik in mijn beantwoording opnemen. U kunt mijn antwoorden in augustus tegemoet zien.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z09593
Volledige titel: De openbare bibliotheek op Bonaire.