Kamervraag 2021Z08087

Een verklaring van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken

Ingediend 17 mei 2021
Beantwoord 20 mei 2021 (na 3 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Stef Blok (VVD)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z08087.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2813.html
 • Vraag 1
  Hoe beoordeelt u de verklaring1 van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken over toelating van Taiwan tot de jaarvergadering van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)?

  Het kabinet is met de VS en vele andere landen van mening dat Taiwan op betekenisvolle wijze zou moeten kunnen deelnemen aan internationale bijeenkomsten wanneer dit kwesties betreft die van mondiaal belang zijn, bijvoorbeeld als het de volksgezondheid betreft. Dat geldt dus ook voor de Wereldgezondheidsassemblee (WHA) waarop de genoemde verklaring betrekking heeft. Nederland zet zich daar met gelijkgezinde landen voor in.
  Deelname van Taiwan als waarnemer aan de WHA is voor het kabinet geen doel op zich. Het belangrijkste is dat Taiwan niet verstoken mag blijven van cruciale informatie voor de volksgezondheid, en dat de internationale gemeenschap niet verstoken mag blijven van Taiwanese ervaringen en inzichten – ook waar het de bestrijding van COVID-19 betreft. Participatie van Taiwan in essentiële technisch-wetenschappelijke netwerken geleid door de WHO is daarvoor evenzeer van belang. De participatie van Taiwan in dergelijke werkgroepen heeft reeds aangetoond zeer waardevol te zijn.

 • Vraag 2
  Bent u bereid om nog voor de aanstaande jaarvergadering een Nederlandse verklaring van gelijke strekking openbaar te maken? Zo neen, waarom niet?

  Deze antwoorden alsook eerdere schriftelijke en mondelinge uitlatingen van gelijke strekking van het kabinet aan uw Kamer zijn reeds openbaar.

 • Vraag 3
  Wilt u deze vragen beantwoorden voor 20 mei 2021?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z08087
Volledige titel: Een verklaring van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-2813
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid De Roon over een verklaring van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken