Kamervraag 2021Z07338

Problemen bij de registratie van zendamateurs

Ingediend 3 mei 2021
Indiener Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z07338.html
 • Vraag 1
  Zijn er bij u signalen bekend dat de registratie van zendamateurs bij de Autoriteit Telecom vertraging oploopt?
 • Vraag 2
  De PvdA-fractie is ter oren gekomen dat ruim 1.000 bestaande registraties van zendamateurs zijn ingetrokken waardoor ruim 1.800 individuen zonder geldige vergunning uitzendingen verzorgen. Kunt u aangeven of dit klopt? Zo ja, wat is de reden van het intrekken van de registraties?
 • Vraag 3
  Wanneer komt er een oplossing voor de ruim 1.000 zendamateurs die de dupe zijn van het intrekken van de registraties?
 • Vraag 4
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat het onterecht intrekken van registraties door de Autoriteit Telecom niet weer voorkomt?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z07338
Volledige titel: Problemen bij de registratie van zendamateurs