Kamervraag 2021Z06490

Het bericht dat een windmolenvoorstel bouwplannen in gevaar brengt

Ingediend 20 april 2021
Indiener Daniel Koerhuis
Onderwerpen bouwen en verbouwen huisvesting
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z06490.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Windmolenvoorstel brengt bouwplannen in gevaar»?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat GroenLinks Gedeputeerde Edward Stigter een voorstel heeft ingediend om de minimale afstandsgrens voor windmolens in de provincie Noord-Holland los te laten?
 • Vraag 3
  Wat is de aanleiding van de gedeputeerde staten van Noord-Holland om dit voorstel op dit moment te doen?
 • Vraag 4
  Klopt het dat het loslaten van de minimale afstandsgrens voor windmolens gezondheidsrisico’s voor omwonenden geeft? Zo ja, hoe kan ervoor worden gezorgd dat omwonenden hiertegen worden beschermd?
 • Vraag 5
  Klopt het dat het loslaten van de minimale afstandsgrens voor windmolens woningbouwplannen in gevaar brengt? Zo ja, om hoeveel en om welke plannen gaat dit?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat gezien de grote woningbouwopgave de provincie Noord-Holland geen woningbouwplannen in gevaar moet brengen?
 • Vraag 7
  Waarom denken de gedeputeerde staten van Noord-Holland dat de minimale afstandsgrenzen beter onderling door gemeenten kunnen worden geregeld dan door de provincie?
 • Vraag 8
  Bent u bereid met de provincie Noord-Holland in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat het windmolenvoorstel geen woningbouwplannen in gevaar brengt en de Kamer hierover te informeren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z06490
Volledige titel: Het bericht dat een windmolenvoorstel bouwplannen in gevaar brengt