Kamervraag 2021Z04286

Noodhulp naar aanleiding van gewelddadigheden in Myanmar

Ingediend 8 maart 2021
Indiener Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z04286.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Alleen realiteitszin helpt Myanmar»?1
 • Vraag 2
  Wat is de achtergrond, oorzaak en aanleiding van de militaire coup in Myanmar?
 • Vraag 3
  Is binnen Myanmar inderdaad sprake van grote nationale eensgezindheid in het verzet tegen de coup?
 • Vraag 4
  Wat betekent de coup voor de (veiligheids)situatie van etnische en religieuze minderheden in Myanmar? Beaamt u bijvoorbeeld dat de christelijke Kachin door hun verzet tegen de Tatmadaw (het leger van Myanmar) kwetsbaar zijn voor agressie vanuit het Myanmarese leger?
 • Vraag 5
  Betekent de coup tevens een verdere verslechtering van de situatie van de Rohingya?
 • Vraag 6
  Deelt u de opvatting dat Nederland en de EU het verzet tegen de coup het beste kunnen ondersteunen middels steun aan lokale hulporganisaties?2
 • Vraag 7
  Kunt u een kwalitatief én kwantitatief overzicht geven van de actuele humanitaire nood in Myanmar, van de internationale inspanningen om die humanitaire nood te lenigen, en van de Nederlandse bijdrage daaraan?
 • Vraag 8
  Bent u bereid waar nodig de ondersteuning van humanitaire hulp door NGO’s in Myanmar te intensiveren, en daartoe waar nodig proactief de benodigde (extra) budgetten vrij te maken?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z04286
Volledige titel: Noodhulp naar aanleiding van gewelddadigheden in Myanmar