Kamervraag 2021Z02928

Het nieuws dat de laatste onafhankelijke radiozender van Hongarije door Premier Orban is weggewerkt

Ingediend 11 februari 2021
Indiener Renske Leijten (SP)
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02928.html
1. https://fd.nl/economie-politiek/1373384/doek-valt-voor-laatste-onafha…
2. Klubrádió, one of Hungary's last independent radio stations, ordered off the air – CNN
 • Vraag 1
  Wat vindt u van het nieuws dat nu ook Klubrádió, de laatste onafhankelijke radiozender van Hongarije, dinsdag de rechtszaak heeft verloren en ook haar biezen moet pakken?1
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat het stopzetten van de radiofrequentie van Klubrádió niets meer is dan een puur politiek besluit van Orban om de oppositie de mond te snoeren?2
 • Vraag 3
  Hoe is het mogelijk dat de Europese Commissie zo stil is geweest over deze recente ontwikkeling?
 • Vraag 4
  Wat is de laatste stand van zaken wat betreft de mediavrijheid en het medialandschap in Hongarije?
 • Vraag 5
  Wat zegt dit over het handhaven van de Europese waarden en normen dat lidstaten zomaar kritische media kunnen afstoten?
 • Vraag 6
  Bent u bereid vanuit Nederland ook op Europees niveau hier aandacht voor te vragen om zo de druk op Hongarije op te voeren?
 • Vraag 7
  Welke stappen bent u concreet van plan namens Nederland te ondernemen om deze schandalige ontwikkeling aan te kaarten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02928
Volledige titel: Het nieuws dat de laatste onafhankelijke radiozender van Hongarije door Premier Orban is weggewerkt