Kamervraag 2021Z02824

Psychologische oorlogsvoering om burgers een lockdown te laten accepteren

Ingediend 10 februari 2021
Beantwoord 19 maart 2021 (na 37 dagen)
Indiener Thierry Baudet (FVD)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02824.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2057.html
1. S. Lindhout, «Nachtmerriescenario’s om burgers rijp te maken voor lockdown», Volkskrant 9 februari 2021, p. 9.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Nachtmerriescenario’s om burgers rijp te maken voor lockdown»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u dat de Duitse regering willens en wetens methoden heeft gebruikt om «angst en volgzaamheid» te wekken onder de Duitse bevolking?

  Het is niet aan mij om me uit te laten over Duitse interne aangelegenheden zoals deze.

 • Vraag 3
  In welke mate acht u psychologische manipulatie gerechtvaardigd om de publieke opinie te beïnvloeden?

  Ik acht psychologische manipulatie niet gerechtvaardigd om de publieke opinie te beïnvloeden.

 • Vraag 4
  Welke technieken heeft de Nederlandse overheid gebruikt om het draagvlak onder de bevolking te beïnvloeden? Heeft u ooit technieken gebruikt met als doel onder de bevolking meer angst voor corona te laten ontstaan? Zo ja, waarom, wanneer en op welke wijze is hier gebruik van gemaakt?

  Het kabinet heeft nooit technieken gebruikt met als doel onder de bevolking meer angst voor Corona te laten ontstaan. Dit is in de ogen van het kabinet geen goede manier om draagvlak te laten ontstaan. In de brief van de Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken covid-19 van 2 februari 2021 wordt uitgebreid inzicht gegeven in de inrichting van de communicatie rondom het coronabeleid.

 • Vraag 5
  Is er ooit contact geweest tussen de Nederlandse overheid en wetenschappers, over methoden om de bevolking vrijheidsbeperkende maatregelen te laten accepteren?

  In de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken covid-19 van 2 februari 2021 wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het kabinet coronacommunicatie inzet en de rol van wetenschap(pers) daarbij.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om alle documenten die onder de overheid berusten (waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend: interne memo’s, notities, e-mails, gespreksverslagen, notulen, etc.), die betrekking hebben op het beïnvloeden van het draagvlak onder Nederlanders voor de lockdownmaatregelen, openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

  Het kabinet heeft een informatieplicht richting de Tweede Kamer. Daaraan wordt – binnen de afspraken die daarover met de Tweede Kamer zijn gemaakt – reeds voldaan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02824
Volledige titel: Psychologische oorlogsvoering om burgers een lockdown te laten accepteren
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-2057
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Baudet over psychologische oorlogsvoering om burgers een lockdown te laten accepteren