Kamervraag 2021Z02298

Openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op “Build Back Better”

Ingediend 4 februari 2021
Indiener Thierry Baudet (FVD)
Onderwerpen bestuur parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02298.html
  • Vraag 1
    Kunt u er zorg voor dragen dat alle documenten (waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend, interne memo’s, notities, e-mails, aantekeningen, gespreksverslagen, notulen, etc.), die berusten bij de overheid, waarin de term «Build Back Better» wordt gebruikt of die daar betrekking op hebben, openbaar worden gemaakt? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02298
Volledige titel: Openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op “Build Back Better”