Kamervraag 2021Z01637

Behoud van banen in Roden

Ingediend 28 januari 2021
Beantwoord 22 februari 2021 (na 25 dagen)
Indieners Henk Nijboer (PvdA), William Moorlag (PvdA)
Beantwoord door Bas van 't Wout (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z01637.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1823.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Ruzie tussen Nederland en Frankrijk bedreigt banen in Roden»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat er ruzie is tussen Nederland en Frankrijk over het bedrijf Photonis?

  Nee. De Nederlandse overheid heeft goed en frequent contact met de Franse staat over de ontwikkelingen rondom het bedrijf Photonis.

 • Vraag 3
  Deelt u de zorgen over de werkgelegenheid in Roden?

  Het kabinet is van mening dat de werkgelegenheid bij de vestiging van Photonis in Roden naar verwachting op de middellange en lange termijn beter geborgd is bij een verkoop door de huidige eigenaar. Dit is ook de boodschap die ik heb overgebracht aan de Franse Minister van Economie en Financiën. De opties waar de Franse staat nu naar kijkt zullen hier ook blijk van moeten geven.

 • Vraag 4
  Bent u bereid zich in te spannen zodat er geen werkgelegenheid in Roden verloren gaat?

  Het kabinet heeft nadrukkelijk oog voor de hoogwaardige kennisontwikkeling en werkgelegenheid in de regio rondom Roden. Het ecosysteem rond de Rijksuniversiteit Groningen speelt hierbij een belangrijke rol en heeft in deze context uitdrukkelijk ook mijn aandacht. Hier zal het kabinet zich vanzelfsprekend voor inzetten.

 • Vraag 5
  Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het bedrijf niet in verkeerde handen valt?

  Het kabinet heeft geen indicatie dat een onwenselijke overname van het bedrijf op dit moment aan de orde is. In de verschillende scenario’s blijft de inzet van Nederland hetzelfde; het borgen van de ontwikkeling van hoogwaardige kennis en R&D op beide locaties, de internationale concurrentiepositie van het bedrijf, wereldwijde markttoegang en de hiermee gemoeide werkgelegenheid. Hierover blijft Nederland in gesprek met de Franse staat.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat de discussie over het bedrijf tot veel onzekerheid bij gezinnen leidt en dat er zo snel mogelijk zekerheid over de toekomst van het bedrijf en de daarbij behorende banen moet komen? Wilt u daaraan bijdragen?

  Het kabinet begrijpt dat de discussie over het bedrijf tot onzekerheid leidt bij gezinnen die verbonden zijn aan Photonis. In eerste aanleg is het bestuur aan zet om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de toekomst van het bedrijf en daarmee de onzekerheid weg te nemen. Het kabinet zet zich hierbij in voor een oplossing die Photonis op de korte termijn duidelijkheid biedt en op de (middel)lange termijn bijdraagt aan een levensvatbaar economisch perspectief.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z01637
Volledige titel: Behoud van banen in Roden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1823
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Moorlag over het bericht ‘Ruzie tussen Nederland en Frankrijk bedreigt banen in Roden’