Kamervraag 2021Z00743

De Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021

Ingediend 15 januari 2021
Beantwoord 22 januari 2021 (na 7 dagen)
Indiener Esther Ouwehand (PvdD)
Beantwoord door Mark Rutte (VVD)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00743.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1407.html
 • Vraag 1
  Kunt u zich herinneren dat u op 13 januari heeft gezegd dat u voor de internationale biodiversiteitstop One Planet Summit een bijdrage van maar liefst vier pagina’s had voorbereid maar dat u door tijdgebrek deze speech helaas niet heeft kunnen uitspreken en dat u zich heeft moeten beperken tot een kort statement, waarin u vooral het gelijke speelveld voor bedrijven heeft benadrukt?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat de speech van vier pagina’s de Nederlandse inzet voor deze top was?

  De speech bevatte de kernboodschappen die Nederland wilde afgeven in relatie tot het thema van de deelsessie waarvoor ik was uitgenodigd; ontbossing.

 • Vraag 3
  Kunt u deze niet-uitgesproken speech naar de Kamer sturen en dit binnen een week doen, gezien het feit dat deze bijdrage al helemaal klaar was, zodat de Kamer kennis kan nemen van de Nederlandse inzet?

  Ja. De speech is bijgesloten.2


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00743
Volledige titel: De Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1407
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021