Kamervraag 2021Z00172

Een veroordeelde terrorist die werkzaam is bij de Israëlische organisatie Shurat Hadin

Ingediend 7 januari 2021
Beantwoord 8 februari 2021 (na 32 dagen)
Indiener Tunahan Kuzu (DENK)
Beantwoord door Sigrid Kaag (D66), Stef Blok (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00172.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1602.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het recente jaarcongres van NGO Monitor, waarvoor de directeur van de Israëlische organisatie Shurat Hadin als spreker was geprogrammeerd?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van de onthulling door journalisten, gepubliceerd aan de vooravond van dit congres, dat bij Shurat Hadin een veroordeelde terrorist, die betrokken was bij aanslagen op Palestijnse burgers, in een hoge functie werkzaam is?2

  Het kabinet heeft kennis genomen van het artikel.

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op deze onthulling, ook in het licht van de bekende en beruchte tactiek van zowel NGO Monitor als Shurat Hadin om Palestijnse NGO's te beschadigen en te ontwrichten met insinuaties en beschuldigingen dat zij gelieerd zouden zijn aan terroristen?

  De positie van het kabinet inzake de werkwijze van NGO Monitor is uw Kamer bekend (zie antwoorden op Kamervragen met kenmerk 2019Z26067). Shurat Hadin heeft meermaals Palestijnse organisaties beschuldigd van banden met terrorisme. Onderhavige berichten roepen de vraag op in welke mate Shurat Hadin dezelfde maatstaven hanteert voor zichzelf.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het ronduit bizar is dat NGO Monitor onder de titel «Terror Leaders as Human Rights Activists: Exposing the Facade» een jaarcongres houdt en deze bijeenkomst aangrijpt om een podium te bieden aan een organisatie die dienst doet als dekmantel en vehikel van een veroordeelde terrorist? Zo neen, waarom niet?

  De vrijheid van meningsuiting geldt onverkort, voor iedereen en zonder aanzien des persoons binnen de grenzen van de wet. Het staat organisaties zoals NGO Monitor derhalve vrij om van die vrijheid gebruik te maken, uiteraard binnen de wettelijke kaders die daarvoor gelden.

 • Vraag 5
  Wilt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden, graag binnen de reguliere termijn?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00172
Volledige titel: Een veroordeelde terrorist die werkzaam is bij de Israëlische organisatie Shurat Hadin
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1602
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Kuzu over een veroordeelde terrorist die werkzaam is bij de Israëlische organisatie Shurat Hadin