Kamervraag 2021Z00068

Het bericht ‘Medisch specialisten haken af door werkdruk: ‘het was structureel’

Ingediend 5 januari 2021
Indiener Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00068.html
1. NOS, 4 januari 2021, «Medisch specialisten in opleiding haken af door werkdruk: «Het was structureel»»
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Medisch specialisten haken af door werkdruk: «het was structureel»»?1
 • Vraag 2
  Hoeveel geld, dat wil zeggen de kosten voor de opleiding van een arts, gaat verloren doordat jonge artsen het vak verlaten vanwege de werkdruk?
 • Vraag 3
  Wat is volgens u een acceptabele werkweek voor een arts?
 • Vraag 4
  Heeft u er een beeld van bij welke specialisaties de problemen met de werkdruk het grootst zijn? Zo ja, wilt u die delen? Zo nee, bent u bereid dat te onderzoeken?
 • Vraag 5
  Kan de werkdruk worden teruggedrongen door meer artsen op te leiden? Zo ja, moeten er dan meer basisartsen worden opgeleid of meer plekken voor een vervolgopleiding beschikbaar komen? Of allebei? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Hoeveel extra artsen moeten worden opgeleid om deze problematiek met de werkdruk sterk terug te dringen? Hoeveel budget is daarvoor nodig?
 • Vraag 7
  Kunt u in samenspraak met het Capaciteitsorgaan een plan maken om meer artsen op te leiden en de werkdruk zo te verkleinen? Zo nee, welke acties bent u bereid te nemen om meer artsen op te leiden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00068
Volledige titel: Het bericht ‘Medisch specialisten haken af door werkdruk: ‘het was structureel’