Kamervraag 2020Z25134

Hulpprojecten in Hawija uit de Defensiebegroting

Ingediend 16 december 2020
Beantwoord 12 januari 2021 (na 27 dagen)
Indiener Albert van den Bosch (VVD)
Beantwoord door Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z25134.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1298.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Kabinet trekt 4 miljoen euro uit voor herstel in Hawija na luchtaanval»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich de, tijdens het Notaoverleg Burgerslachtoffers van 8 oktober 2020 gedane, toezegging om de Kamer aangaande een mogelijk hulpproject te informeren over het hoe en wat, hoe het uitgevoerd kan worden en hoe het gefinancierd kan worden?

  Ja.

 • Vraag 3
  Herinnert u zich de toevoeging dat er bij de begroting van Defensie altijd gekeken moet worden waar het vandaan komt, omdat defensie nog steeds een organisatie in herstel is?

  Ja.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven hoe de uitgave van vier miljoen euro gefinancierd wordt, uit welke post op de begroting dit komt en ten koste van welke andere uitgaven dit plaatsvindt?

  Voor de financiering van de vrijwillige vergoeding voor de gemeenschap in Hawija wordt gebruik gemaakt van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) dat onderdeel vormt van de Defensiebegroting.2 3 Binnen het BIV bestaat voldoende financiële ruimte om deze kosten te dekken. De financiering van deze kosten gaat daarmee niet ten koste van andere uitgaven bij Defensie.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z25134
Volledige titel: Hulpprojecten in Hawija uit de Defensiebegroting
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1298
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van den Bosch over hulpprojecten in Hawija uit de Defensiebegroting