Kamervraag 2020Z21901

De noodgedwongen sluiting van Frascati Producties

Ingediend 18 november 2020
Beantwoord 16 december 2020 (na 28 dagen)
Indiener Lodewijk Asscher (PvdA)
Beantwoord door Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen cultuur en recreatie kunst
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z21901.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1123.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Frascati Producties moet noodgedwongen sluiten»?1

  Ja

 • Vraag 2
  Hoe vindt u het dat Frascati Producties niet langer kan voortbestaan?

  Uw Kamer heeft mij in het Wetgevingsoverleg Cultuur van 23 november 2020 gevraagd om in de begroting te zoeken naar middelen om het gezamenlijke plan van Frascati en Plan Brabant te financieren. In de brief van 7 december is uw Kamer geïnformeerd dat er een bedrag van € 500.000 per jaar is vrijgemaakt voor dit samenwerkingsplan. Het streven is deze projectsubsidie in het eerste kwartaal van 2021 te verstrekken.

 • Vraag 3
  Is een overbruggingsregeling van zes mensen volgens u voldoende voor het voortbestaan van het productiehuis? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie vraag 4.

 • Vraag 4
  Wat zijn volgens u de gevolgen van sluiting van Frascati Producties voor de ontwikkeling van jong talent?

  Ik verwijs u naar de Kamerbrief2 van 7 december jongsleden.

 • Vraag 5
  Wat zijn volgens u de gevolgen van sluiting van het productiehuis voor het theaterbestel?

  Zie vraag 4.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat Frascati Producties een belangrijke plek is voor de makers van de toekomst en daarom behouden moet blijven? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen dat het productiehuis daadwerkelijk moet sluiten?

  Zie vraag 2.

 • Vraag 7
  Welke mogelijkheden ziet u naast een overbruggingsregeling om Frascati Producties door deze crisis te helpen?

  Zie vraag 2.

 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen voor 23 november2020 beantwoorden?

  Nee


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z21901
Volledige titel: De noodgedwongen sluiting van Frascati Producties
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1123
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Asscher over de noodgedwongen sluiting van Frascati Producties