Kamervraag 2020Z20243

Het bericht 'Inspectie zet luchthaven mes op de keel'

Ingediend 2 november 2020
Indiener Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z20243.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Inspectie zet luchthaven mes op de keel»?1
 • Vraag 2
  Welke rol heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in dit conflict gespeeld? Wat zijn de oorzaken voor dit conflict geweest? Zijn er meer incidenten bekend waar de ILT bij betrokken is geweest?
 • Vraag 3
  Klopt het dat de ILT risicogestuurd handhaaft? Hoe heeft deze situatie dan kunnen ontstaan?
 • Vraag 4
  Welke veiligheidsrisico’s zijn in het geding geweest bij dit incident? Welke regels gelden er in deze situatie? Waar zijn deze regels op gebaseerd? Klopt het dat er andere regels gelden voor het opstijgen van een vliegtuig dan voor het landen van een vliegtuig? Kunt u dit nader verklaren?
 • Vraag 5
  Klopt het dat het incident inmiddels opgelost is zonder tussenkomst van de rechter? Wat kunt u doen om te voorkomen dat soortgelijke incidenten in de toekomst ontstaan?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z20243
Volledige titel: Het bericht 'Inspectie zet luchthaven mes op de keel'