Kamervraag 2020Z20089

Het bericht ‘Sluiting huisartsenpost Venray een flinke stap dichterbij’

Ingediend 30 oktober 2020
Indiener Hayke Veldman (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z20089.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Sluiting huisartsenpost Venray een flinke stap dichterbij»?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven wat de reactie van Coöperatie Cohesie U.A. is geweest op het ongenoegen dat geuit is over de mogelijke sluiting door de huisartsen uit de gemeente Venray?
 • Vraag 3
  Is inzichtelijk gemaakt welke gevolgen de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost heeft voor de aanrijtijden met betrekking tot acute zorg?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven welke gevolgen de mogelijke sluiting van de huisartsenpost heeft voor de kwaliteit van acute zorg in de gemeente Venray?
 • Vraag 5
  Hoe verhoudt de mogelijke sluiting zich tot de houtskoolschets acute zorg die op 3 juli jl. gepubliceerd is?2
 • Vraag 6
  Is bekend of er een regiobeeld is van de zorg in deze regio en hoe past deze voorgenomen sluiting in dit beeld?
 • Vraag 7
  Kunt u aangeven of zorgverzekeraars aangesloten zijn op de discussie rondom de voorgenomen sluiting? Wat was de reactie van zorgverzekeraars op de mogelijke sluiting?
 • Vraag 8
  Kunt u toelichten of het klopt dat de Venrayse huisartsen bij de oprichting van de huisartsenpost de garantie hebben gekregen dat ze invloed zouden hebben op beslissingen over de Venrayse huisartsenpost? Zo ja, wat is de reikwijdte van deze invloed?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z20089
Volledige titel: Het bericht ‘Sluiting huisartsenpost Venray een flinke stap dichterbij’