Kamervraag 2020Z16973

De slechte toegankelijkheid van huisartsenspoedzorg in Noordoost Groningen.

Ingediend 23 september 2020
Indieners Henk Nijboer (PvdA), William Moorlag (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z16973.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Huisartsen Eemsdelta sturen brandbrief over proef met minder visite-auto’s»1?
 • Vraag 2
  Hoe oordeelt u over de plannen van de Doktersdienst Groningen om het aantal visite-auto’s in de nachtelijke uren te reduceren met 20 procent, waardoor er tussen 23:00 en 02:00 uur ‘s nachts geen dienstdoende arts meer aanwezig is in Noordoost-Groningen?
 • Vraag 3
  Wat zijn de gevolgen van de afname van het aantal visite-auto’s voor de aanrijtijden?
 • Vraag 4
  Hoe vindt u het dat ook de post in Delfzijl geheel zal verdwijnen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat hiermee de patiëntveiligheid en toegang tot goede zorg voor bewoners van Noordoost-Groningen in het geding komt? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 6
  Bent u het ermee eens dat iedereen in Nederland ook in de avonduren toegang moet hebben tot goede zorg?
 • Vraag 7
  Hoe vindt u het dat het zorglandschap in Noordoost-Groningen de afgelopen jaren zodanig is verschraald dat van een volledig bezette huisartsenpost en ziekenhuis zes jaar geleden, inmiddels de ziekenhuiszorg helemaal verdwenen is en er ook perioden geheel geen huisarts meer aanwezig is in de regio? Kan hiermee de zorg in het gebied nog worden gekwalificeerd als goede zorg? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 8
  Bent u bereid om maatregelen te nemen? Zo ja, welke?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z16973
Volledige titel: De slechte toegankelijkheid van huisartsenspoedzorg in Noordoost Groningen.