Kamervraag 2020Z16509

Het exporteren van Nederlands schroot

Ingediend 17 september 2020
Indiener Jessica van Eijs (D66)
Onderwerpen afval natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z16509.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Nederlands schroot reist de hele wereld rond – waarom?»?1
 • Vraag 2
  Bent u bekend met de signalen uit dit bericht dat iedere dag 150 vrachtwagens vol metaalafval naar landen buiten Europa wordt vervoerd voor recycling onder vaak slechte milieuomstandigheden en daarna deels wordt teruggekocht?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat binnen een circulaire economie afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen, hergebruikt en daarna pas zo duurzaam mogelijk gerecycled moet worden?
 • Vraag 4
  Ziet u mogelijkheden om metaalafval te voorkomen?
 • Vraag 5
  Ziet u mogelijkheden om metaalafval te hergebruiken?
 • Vraag 6
  Denkt u dat een materialenpaspoort voor metaal in de bouw kan helpen om metaal vaker te hergebruiken in plaats van te recyclen?
 • Vraag 7
  Ziet u mogelijkheden om metaalafval in Nederland te recyclen?
 • Vraag 8
  Wordt de CO2-uitstoot, gemoeid met het vervoeren en recyclen van metaalafval in landen buiten Europa, meegenomen in de Nederlandse CO2-doelstellingen? Zo niet, wat zijn methodes om deze wel mee te laten wegen in de beslissing om afval te exporteren?
 • Vraag 9
  Worden in de beslissing om afval te exporteren ook niet-financiële aspecten meegenomen, zoals de arbeidsomstandigheden en milieu-impact ter plaatse? En zo niet, ziet u mogelijkheden om deze factoren wel mee te nemen?
 • Vraag 10
  Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?
 • Mededeling - 30 september 2020

  Op 17 september 2020 ontving ik Kamervragen van het lid Van Eijs (kenmerk 2020Z16509) over het bericht «Nederlands schroot reist de hele wereld rond – waarom?» in de NRC. Vanwege de benodigde afstemming, onder meer met andere departementen, is het niet haalbaar om binnen de gevraagde termijn uw Kamer van een goede beantwoording te voorzien. Ik streef ernaar u de antwoorden zo spoedig mogelijk te doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z16509
Volledige titel: Het exporteren van Nederlands schroot