Kamervraag 2020Z15902

Dreigementen van de EU aan het adres van Servië en Kosovo vanwege plannen ambassades te openen in Jeruzalem

Ingediend 9 september 2020
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z15902.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «EU warns Serbia, Kosovo against opening embassies in Jerusalem»?1
 • Vraag 2
  Deelt u mijn mening dat er sprake is van een nauwelijks verholen dreigement gericht aan die landen?
 • Vraag 3
  Bent u van mening dat landen zelf vrijelijk moeten kunnen bepalen waar ze hun ambassades willen vestigen?
 • Vraag 4
  Deelt u mijn mening dat de dreigementen van de EU simpelweg een mes op de keel van de (nu nog) soevereine Balkanstaten Servië en Kosovo zijn?
 • Vraag 5
  Bent u bereid afstand te nemen van dit soort verstikkende chantagepraktijken en bent u bereid de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, de heer Borrell, hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Bent u bereid de Nederlandse ambassade in Israël nog dit jaar naar Jeruzalem te verhuizen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15902
Volledige titel: Dreigementen van de EU aan het adres van Servië en Kosovo vanwege plannen ambassades te openen in Jeruzalem