Kamervraag 2020Z15891

Het mislopen van inkomsten door moskeeën als gevolg van het coronavirus.

Ingediend 9 september 2020
Indiener Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen cultuur en recreatie religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z15891.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Gelovigen bidden thuis, maar de kosten van de moskee gaan door»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat religieuze instellingen een belangrijke maatschappelijke en culturele functie vervullen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Deelt u derhalve de mening dat deze maatschappelijke functie gewaarborgd zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u van mening dat Corona een uitzonderlijke situatie is die niet voorzien had kunnen worden door de moskeebesturen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Bent u op de hoogte van het feit dat sommige moskeeën door financiële problemen, als gevolg van Corona, in hun bestaan worden bedreigd? Zo ja, wat vindt u hiervan?
 • Vraag 6
  Bent u op de hoogte van het feit dat sommige moskeegebouwen reparatie nodig hebben en dat, ondanks verwoede pogingen om geld op te halen, hier geen geld meer voor is? Wat vindt u hiervan?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat het van groot belang is dat Nederlanders in een gebouw, dat voldoet aan de eisen, hun religie moeten kunnen uitoefenen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Bent u bereid om over deze problemen in gesprek te treden met moskeeën? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 9
  Bent u bereid financiële steun te arrangeren teneinde de moskeeën en hun maatschappelijke functie te waarborgen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Komen moskeeën en kerken ook in aanmerking voor de overheidssteun vanuit de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en andere (lokale) overheidsondersteuning? Wordt hier daadwerkelijk gebruik van gemaakt?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15891
Volledige titel: Het mislopen van inkomsten door moskeeën als gevolg van het coronavirus.