Kamervraag 2020Z15230

Het UBO-register

Ingediend 31 augustus 2020
Indiener Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen economie ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z15230.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat het UBO-register 27 september 2020 wordt geopend bij de Kamer van Koophandel?
 • Vraag 2
  Erkent u dat bestuurders van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) geen belanghebbende eigenaren (UBO’s) zijn?
 • Vraag 3
  Bent u het ermee eens dat het opnemen van ANBI-bestuurders in het UBO-register op eenzelfde wijze als bestuurders van een vennootschap die minder dan 25% van de aandelen bezitten zal leiden tot misverstanden, onjuiste informatie en juridische onzuiverheid – terwijl het UBO-register juist verhoogde transparantie over rechtspersonen beoogt?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven hoe u concreet invulling hebt gegeven aan de met algemene stemmen aangenomen motie-Bruins?1 Hoe wordt het onderscheid tussen ANBI-bestuurders en statutaire bestuurders van andere entiteiten gewaarborgd in het UBO-register?
 • Vraag 5
  Kunt u nog voor de opening van het UBO-register deze vragen beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15230
Volledige titel: Het UBO-register