Kamervraag 2020Z14577

Het bericht ‘China krijgt voor het eerst militair voet aan de grond in Europa’

Ingediend 10 augustus 2020
Beantwoord 22 september 2020 (na 43 dagen)
Indiener Sven Koopmans (VVD)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14577.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-121.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «China krijgt voor het eerst militair voet aan de grond in Europa»?1 Kunt u de inhoud hiervan bevestigen?

  Ja, ik ben bekend met de inhoud van het artikel, die ik uit openbare bron heb vernomen. Ik kan die informatie daarom vooralsnog niet zelfstandig bevestigen.

 • Vraag 2
  Welke gevolgen heeft deze Chinees-Servische samenwerking voor de machtsbalans en de veiligheid van Europese burgers?

  Servië maakt, als niet-lid van de NAVO en als land dat een beleid van militaire neutraliteit voorstaat, een eigen afweging ten aanzien van de aanbieder van militair materieel. In dit geval zou er vooralsnog geen reden zijn te veronderstellen dat hiervan een aanzienlijke (positieve of negatieve) invloed zou uitgaan op de machtsbalans in Europa en de veiligheid van Europese burgers.

 • Vraag 3
  Welke gevolgen moet deze samenwerking hebben voor de Servische samenwerking met de NAVO?

  Servië is een partner van de NAVO, maar heeft geen ambitie daadwerkelijk tot het bondgenootschap toe te treden. Servië heeft een beleid van militaire neutraliteit. Dit beleid wordt door de NAVO (en door Nederland) gerespecteerd. Het is daarom aan Servië een eigen afweging te maken ten aanzien van de aanschaf van materieel. Wel kan dit mogelijk gevolgen hebben voor interoperabiliteit en deelname van Servië aan NAVO-oefeningen. Of dat zo is, kan slechts beoordeeld worden aan de hand van concrete gegevens over de aangeschafte systemen. Over die informatie beschik ik op dit moment niet.

 • Vraag 4
  Welke rol bent u bereid hiertoe op u te nemen?

  Omdat ik geen eigen informatie heb over de systemen die volgens het aangehaalde artikel zouden zijn aangeschaft en ik ook geen andere informatie tot mijn beschikking heb dan het betreffende artikel, zie ik op dit moment geen directe rol voor Nederland. Dat laat onverlet dat het kabinet de militaire ambities van China – en de eventuele gevolgen daarvan voor de Europese veiligheid – in de gaten houdt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14577
Volledige titel: Het bericht ‘China krijgt voor het eerst militair voet aan de grond in Europa’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-121
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Koopmans over het bericht 'China krijgt voor het eerst militair voet aan de grond in Europa'