Kamervraag 2020Z14555

De toekenning van het fonds voor de podiumkunsten, waarbij meer dan de helft van de toekenningen in Amsterdam plaatsvindt en er geen enkele toekenning is aan gezelschappen in Oost-Nederland

Ingediend 7 augustus 2020
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Lenny Geluk-Poortvliet (CDA), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14555.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich dat het fonds voor de podiumkunsten een «deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017–2020» gepubliceerd heeft?
 • Vraag 2
  Herinnert u zich dat een van criteria was: «geografische spreiding in Nederland» (artikel 4.5 lid e van de deelregeling)?
 • Vraag 3
  Hoe komt het dat er op 22 november 2019 – een paar dagen na het notaoverleg cultuur – een «deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2021–2024» gepubliceerd wordt, waaruit het criterium geografische spreiding verwijderd is?
 • Vraag 4
  Heeft u overleg gehad met het fonds podiumkunsten over het schrappen van het criterium «geografische spreiding»?
 • Vraag 5
  Heeft u ingestemd het schrappen van het criterium «geografische spreiding?
 • Vraag 6
  Hoe heeft u de Kamer op de hoogte gesteld van het schrappen van het criterium «geografische spreiding»?
 • Vraag 7
  Hoe beoordeelt u het feit dat alle aanvragers moeten voldoen aan de code «diversiteit en inclusie», die echt alle vormen van diversiteit lijkt te omvatten, maar dat er in twee landsdelen, 5 provincies (Noord en Oost) samen zegge en schrijve slechts een van de meer dan 50 toegekende subsidies wordt toegekend?
 • Vraag 8
  En hoe beoordeelt u het dat meer dan de helft van de toekenningen in Amsterdam plaatsvindt?
 • Vraag 9
  Kunt u een manier vinden om in overleg met het fonds toch echt betekenis aan het criterium «geografische spreiding» te geven en de Kamer daarover voor 23 augustus te informeren?
 • Vraag 10
  Kunt u deze vragen een voor een en voor 23 augustus beantwoorden?
 • Mededeling - 26 augustus 2020

  De leden Geluk-Poortvliet, Van den Berg en Omtzigt (allen CDA) hebben vragen gesteld over de toekenningen van het Fonds voor de Podiumkunsten. De vragen werden mij toegezonden met kenmerk 2020Z14555. De leden hebben mij gevraagd om op 23 augustus een reactie te geven. Deze termijn was niet haalbaar. Ik zal de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14555
Volledige titel: De toekenning van het fonds voor de podiumkunsten, waarbij meer dan de helft van de toekenningen in Amsterdam plaatsvindt en er geen enkele toekenning is aan gezelschappen in Oost-Nederland