Kamervraag 2020Z14551

Het bericht in NRC van 4 augustus 2020 ‘Weinig regionale spreiding bij toekenning subsidies podiumkunsten‘

Ingediend 7 augustus 2020
Indieners Hilde Palland (CDA), Joba van den Berg-Jansen (CDA), Lenny Geluk-Poortvliet (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14551.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht in het NRC van 4 augustus jl: «Weinig regionale spreiding bij toekenning subsidies podiumkunsten»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het bericht en op het feit dat «de helft van de subsidies terechtkomt in Amsterdam» (54 procent en in de regio’s Noord, Midden, Oost en Zeeland samen slechts 4 procent)?
 • Vraag 3
  Wat zijn de criteria die worden gehanteerd voor toekenning?
 • Vraag 4
  Is regionale spreiding en ondersteuning van de culturele infrastructuur ook onderdeel van de criteria voor toekenning? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Hoe bewaakt u dat culturele initiatieven in alle regio’s behouden blijven en dat de rijksoverheid daar evenredig aan bijdraagt?
 • Vraag 6
  Hoe wordt door u bevorderd dat in alle regio’s cultuurinitiatieven totstandkomen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14551
Volledige titel: Het bericht in NRC van 4 augustus 2020 ‘Weinig regionale spreiding bij toekenning subsidies podiumkunsten‘