Kamervraag 2020Z14421

De keuze voor Facebook om mensen te informeren over kabinetsbesluiten

Ingediend 30 juli 2020
Beantwoord 7 augustus 2020 (na 8 dagen)
Indieners Ronald van Raak (SP), Maarten Hijink (SP)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14421.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3686.html
 • Vraag 1
  Waarom kiest u voor Facebook om mensen te informeren over kabinetsbesluiten?1

  Facebook is één van de kanalen die gebruikt wordt voor publiekscommunicatie. Dit vanwege het grote bereik en omdat we via die weg een publiek bereiken dat lastig via andere wegen/media te bereiken is. Overigens zijn in het betreffende bericht geen nieuwe kabinetsbesluiten gedeeld.

 • Vraag 2
  Weet u dat niet elke Nederlander toegang heeft of wil hebben tot Facebook?

  Ja. De afspraak is dan ook dat de rijksoverheid (beleids)informatie ook altijd aanbiedt op de eigen websites, zodat de bezoeker gegarandeerde toegang heeft tot de informatie zonder dat er persoonsgegevens verwerkt worden.

 • Vraag 3
  Waarom hebt u besloten om niet eerst de Kamer te informeren?

  Dat is niet aan de orde. In de Facebook post wordt een korte duiding van de nieuwste ontwikkelingen rondom COVID-19 weergegeven. Deze duiding komt ook uitgebreid aan de orde in de brief van 28 juli 2020 van de Minister van VWS (Kamerstuk 25 295, nr. 466). Tevens worden in het bericht twee adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) aangekondigd. De Tweede Kamer is over deze twee adviezen al geïnformeerd via de brief van de Minister van VWS van 24 juli 2020 (Kamerstuk 25 295, nr. 465). De adviezen van het OMT en de kabinetsreactie hierop zijn gedeeld met uw Kamer op 30 juli 2020 (Kamerstuk 25 295, nr. 467) en 31 juli 2020 (Kamerstuk 25 295, nr. 468).

 • Vraag 4
  Wordt voor het kabinet lekken via Facebook het nieuwe communicatiebeleid?

  Nee.

 • Vraag 5
  Gaat u de stukken voor Prinsjesdag ook via Facebook lekken?

  Nee.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14421
Volledige titel: De keuze voor Facebook om mensen te informeren over kabinetsbesluiten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3686
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Raak en Hijink over de keuze voor Facebook om mensen te informeren over kabinetsbesluiten