Kamervraag 2020Z14399

Genoegdoening voor atoomklokkenluider Frits Veerman

Ingediend 29 juli 2020
Indiener Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen natuur en milieu stoffen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14399.html
  • Vraag 1
    Wat is uw reactie op het onderzoek door het Huis voor klokkenluiders naar de bejegening van atoomklokkenluider Frits Veerman?1
  • Vraag 2
    Bent u bereid om een onderzoek te laten doen naar de bejegening van deze klokkenluider door overheden en overheidsorganisaties?
  • Vraag 3
    Bent u bereid met Frits Veerman in contact te treden om te bespreken hoe deze klokkenluider genoegdoening kan worden gegeven?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14399
Volledige titel: Genoegdoening voor atoomklokkenluider Frits Veerman