Kamervraag 2020Z14386

Het bericht ‘ Politie dringend op zoek naar ontsnapte tbs’er’

Ingediend 28 juli 2020
Indiener Gidi Markuszower (PVV)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14386.html
 • Vraag 1
  Kent u dit bericht?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat deze tbs’er, die al werd voorbereid op zijn terugkeer in de samenleving, blijkbaar nog helemaal niet toe was om losgelaten te worden in de maatschappij, aangezien hij ontsnapte uit de kliniek waar hij verbleef en betrokken was bij een woninginbraak? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Waarom is geen van zijn behandelaars in staat geweest deze tbs’er goed in te schatten?
 • Vraag 4
  Waarom is pas op maandag 27 juli de volledige naam en een foto van deze ontsnapte tbs’er vrijgegeven, terwijl hij op dat moment al weken zoek was?
 • Vraag 5
  Hoe gevaarlijk is deze tbs’er? Voor welke geweldsdelicten is hij in het verleden veroordeeld?
 • Vraag 6
  Hoeveel tbs’ers zijn tot nu toe in 2020 ontsnapt of hebben zich onttrokken?
 • Vraag 7
  Hoeveel tbs’ers hebben tot nu toe in 2020 een strafbaar feit gepleegd?
 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat de veiligheid van de maatschappij belangrijker is dan de belangen van een tbs’er die met zijn vrijheid mag oefenen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14386
Volledige titel: Het bericht ‘ Politie dringend op zoek naar ontsnapte tbs’er’