Kamervraag 2020Z12310

Anderhalve meter afstand houden in het theater

Ingediend 26 juni 2020
Beantwoord 29 juni 2020 (na 3 dagen)
Indiener Lodewijk Asscher (PvdA)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z12310.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3286.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat in het theater leden van hetzelfde huishouden anderhalve meter afstand moeten houden? Zo ja, waarom? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Nee, dit klopt niet. Leden van één huishouden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, ook niet in theaters of andere culturele instellingen.

 • Vraag 2
  Waarom moet er in het theater wel afstand worden gehouden van andere leden van het huishouden, terwijl deze regel op andere plekken, bijvoorbeeld in de horeca, het openbaar vervoer, en het vliegtuig, niet geldt?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u bereid met de sector in gesprek te gaan over een vergelijkbare behandeling als de horeca?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen voor 29 juni a.s. beantwoorden, zodat alle theaters en mensen die werken in de theaters zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z12310
Volledige titel: Anderhalve meter afstand houden in het theater
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3286
Volledige titel: Antwoord op vragen van lid Asscher over anderhalve meter afstand houden in het theater