Kamervraag 2020Z10886

Het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn

Ingediend 12 juni 2020
Beantwoord 7 juli 2020 (na 25 dagen)
Indiener Martin Bosma (PVV)
Beantwoord door Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z10886.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3464.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Don’t mention the war»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u ook diep geschokt dat steeds meer oude tv-programma’s offline worden gehaald zoals Fawlty Towers en Gone with the wind om redenen van politieke correctheid en dat overal standbeelden sneuvelen?
 • Vraag 3
  Deelt u de associatie met het boek 1984 en met de Grote Proletarische Culturele Revolutie onder Mao?
 • Vraag 4
  Vreest u dat de inperking van artistieke vrijheid overslaat naar Nederland, getuige de zin «De NPO gaat wel met omroepen in gesprek over oudere programma’s die nu misschien niet meer kunnen»?
 • Vraag 5
  Wie heeft de NPO gevraagd dit te doen? Waarom doet de NPO dit? Waarom hobbelt de NPO achter elke linkse mode aan? Hoezo «kunnen programma’s niet meer» en op grond waarvan? Wie zegt dit?
 • Vraag 6
  Hoe verhoudt zich dit tot de Grondwet en de Mediawet?
 • Vraag 7
  Bent u bereid de NPO aan te spreken op deze aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van kunstenaars?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z10886
Volledige titel: Het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3464
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Martin Bosma over het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn