Kamervraag 2020Z09118

Het artikel ‘Burgemeesters: doorgeslagen privacywet heeft extra doden gekost’

Ingediend 20 mei 2020
Indiener Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen bestuur gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z09118.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Burgemeesters: doorgeslagen privacywet heeft extra doden gekost»?1
 • Vraag 2
  Hoe oordeelt u over de stelling van de burgemeester van Nunspeet, dat de privacywetgeving ervoor heeft gezorgd dat er in Nederland onnodig mensen zijn overleden aan het coronavirus? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 3
  Klopt het dat officiële instanties (waaronder burgemeesters) niet mochten melden dat mensen in de betreffende verpleeghuizen aan corona zijn overleden? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 4
  Zo ja, was u tijdens de debatten over het coronavirus op de hoogte van het feit dat officiële instanties overledenen niet konden of mochten melden?
 • Vraag 5
  Zijn er meerdere meldingen geweest van situaties als deze?
 • Vraag 6
  Op welke wijze is op dit moment in de wet vastgelegd dat informatie als deze niet gedeeld mag worden?
 • Vraag 7
  Voorziet de privacywetgeving in de mogelijkheid om af te wijken van deze wetgeving, bijvoorbeeld in situaties van nationaal belang of risico’s voor de volksgezondheid?
 • Vraag 8
  Zo nee, zijn er situaties denkbaar waarin het nationaal belang, de volksgezondheid, in de afweging prevaleert boven privacywetgeving? Zo ja, kunt u aangeven in welke situaties?
 • Vraag 9
  Waarom is er in deze situatie, met deze groep kwetsbare patiënten en potentiële patiënten, deze keuze gemaakt?
 • Vraag 10
  Is het denkbaar dat er extra besmettingen hebben plaatsgevonden via bewoners en bezoekers van bewoners, omdat niet officieel bekend was hoeveel coronabesmettingen er in het betreffende verpleeghuis waren? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 11
  Hoe heeft de GGD bron- en contactonderzoek uitgevoerd bij deze besmettingen?
 • Vraag 12
  Gaat u naar aanleiding van deze situatie actie ondernemen? Is bijvoorbeeld een wetswijziging denkbaar?
 • Vraag 13
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit wordt opgelost?
 • Vraag 14
  Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z09118
Volledige titel: Het artikel ‘Burgemeesters: doorgeslagen privacywet heeft extra doden gekost’