Kamervraag 2020Z07392

Extra voordelige Ster zendtijd voor brancheorganisaties en belangenverenigingen

Ingediend 23 april 2020
Beantwoord 19 juni 2020 (na 57 dagen)
Indiener Esther Ouwehand (PvdD)
Beantwoord door Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z07392.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3205.html
 • Vraag 1
  Heeft de actiegroep Farmers Defence Force (FDF), die nu dagelijks spotjes op televisie uitzendt, korting gekregen bij de Ster?1 Zo ja, hoeveel en waarom?

  Farmers Defence Force heeft zendtijd tegen reguliere condities ingekocht bij de Ster.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat reclameboodschappen die in strijd zijn met de Reclame Code van de Reclame Code Commissie(RCC) niet in aanmerking zouden mogen komen voor extra voordelige zendtijd bij de Ster? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de extra voordelige uitingen aan de Nederlandse Reclame Code te toetsen en de STER op te dragen die te stoppen wanneer er gerede klachten binnenkomen tegen bepaalde uitingen hangende de procedure van de RCC? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

  Wanneer consumenten of organisaties bezwaar hebben tegen de inhoud van reclame- en telewinkelboodschappen, dan kunnen zij zich wenden tot de Reclame Code Commissie. De Ster is gebonden aan uitspraken van de Reclame Code Commissie. Een reclameboodschap die in strijd is met de Reclame Code zal de Ster niet uitzenden.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de Ster op te dragen charitatieve instellingen tenminste een gelijkwaardig aandeel te geven in de verdeling van extra voordelige zendtijd ten opzichte van commerciële sectororganisaties? Zo nee, waarom niet?

  Het invullen van de Ster-zendtijd is de verantwoordelijkheid van de Ster. Het beleid van de Ster wordt bepaald door directie en bestuur binnen het kader van de Mediawet 2008. Ik kan niet treden in de keuzes die de Ster maakt ten aanzien van de reclamezendtijd. Overigens hanteert de Ster voor charitatieve adverteerders die in het bezit zijn van een CBF keurmerk of een ANBI-status beduidend lagere tarieven.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om, gelet op de tijdelijkheid van het aanbod, deze vragen binnen tien dagen te beantwoorden?

  Het is helaas niet gelukt de vragen binnen tien dagen te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z07392
Volledige titel: Extra voordelige Ster zendtijd voor brancheorganisaties en belangenverenigingen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3205
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over extra voordelige Ster zendtijd voor brancheorganisaties en belangenverenigingen