Kamervraag 2020Z06635

Tekorten van medische hulpmiddelen in de langdurige zorg

Ingediend 14 april 2020
Beantwoord 15 april 2020 (na 1 dagen)
Indiener Chris Jansen (PVV)
Beantwoord door Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z06635.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2477.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, in samenwerking met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) uitgevoerde inventarisatie onder haar leden in de care sector naar tekorten aan medische hulpmiddelen?
 • Vraag 2
  Hoe denkt u het huidige tekort aan handschoenen per direct op te lossen, aangezien geconcludeerd kan worden dat de grootste tekorten ontstaan bij de persoonlijke beschermingsmiddelen?
 • Vraag 3
  Welke maatregelen heeft u getroffen om een tekort te voorkomen aan schorten, mondmaskers en desinfecterende vloeistoffen en per welke datum worden de voorraden aangevuld, aangezien bij deze beschermingsmiddelen de komende tijd de grootste stijgingen van tekorten worden verwacht?
 • Vraag 4
  Zijn er op dit moment al zorgmedewerkers die onbeschermd hun werk moeten uitvoeren omdat er te laat is gereageerd op de dreigende tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen? Zo ja, om hoeveel mensen gaat dit?
 • Vraag 5
  Gaat het onderhandelingstraject ten koste van de bescherming van zorgmedewerkers die hierdoor onbeschermd hun werk moeten doen, gezien veel leveranciers ervaren dat ze ontzettend lang moeten onderhandelen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de prijs?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z06635
Volledige titel: Tekorten van medische hulpmiddelen in de langdurige zorg
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2477
Volledige titel: Antwoord op vagen van het lid Jansen over tekorten van medische hulpmiddelen in de langdurige zorg