Kamervraag 2020Z04985

De ontwerp-Luchtvaartnota

Ingediend 12 maart 2020
Beantwoord 30 maart 2020 (na 18 dagen)
Indiener Thierry Baudet (FVD)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z04985.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2271.html
 • Vraag 1
  Kunt u een inschatting geven wanneer u denkt dat de ontwerp-Luchtvaartnota, die december 2019 verwacht werd, beschikbaar komt voor de Kamer?

  Bij de afronding van de besluitvorming over de ontwerp-Luchtvaartnota heb ik ervoor gekozen om het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de relatie tussen stikstof en luchtvaart te betrekken. In dat verband heb ik op 7 februari aan de Commissie MER, in samenwerking met het RIVM, gevraagd een review uit te voeren op het onderzoek van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) naar berekeningen voor stikstofdepositie. De resultaten hiervan worden op korte termijn verwacht. Ik streef ernaar om dit voorjaar de besluitvorming over de ontwerp-Luchtvaartnota, de aanpak voor Schiphol, en informatie voor de voorhangprocedure voor de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad aan de Tweede Kamer voor te kunnen leggen.
  De huidige situatie rondom het COVID-19 virus kan mogelijk leiden tot aanpassing van deze planning.

 • Vraag 2
  Kunt u toezeggen dat de ontwerp-Luchtvaartnota vóór de behandeling van het Luchthavenbesluit Lelystad beschikbaar is?

  Ja, mijn verwachting is dat de ontwerp-Luchtvaartnota dan beschikbaar is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z04985
Volledige titel: De ontwerp-Luchtvaartnota
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2271
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Baudet over de ontwerp-Luchtvaartnota