Kamervraag 2020Z03107

Minderjarige asielzoekers die slecht Nederlands leren door hun vele verhuizingen

Ingediend 17 februari 2020
Indieners Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z03107.html
 • Vraag 1
  Deelt u de conclusies van de werkgroep Kind in AZC, bestaande uit Unicef, Defence for Children, Vluchtelingenwerk, Warchild, stichting de Vrolijkheid en Safe the Children, dat onderwijs aan minderjarige asielzoekers in het gedrang komt door de vele verhuizingen die hen worden opgelegd waardoor zij slecht Nederlands leren en ook scholen het door al die gebroken schoolperiodes moeilijk krijgen om het juiste passende onderwijs te bieden? Zo ja, wilt u in overleg treden met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de wijze waarop de vele verhuizingen kunnen worden teruggebracht tot het absolute minimum? Zo nee, wat heeft u dan op die conclusies af te dingen?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat de passage in het regeerakkoord dat «het aantal verhuisbewegingen wordt door deze integrale opzet tot een minimum beperkt, zeker waar het schoolgaande kinderen betreft, van hen wordt in principe niet verlangd elders binnen Nederland te verhuizen» tot dusverre niet is waargemaakt en er pas in 2024 voor de betrokken kinderen minder verhuizingen te verwachten zijn?
 • Vraag 3
  Wat is het effect van het aantal verhuizingen van kinderen op scholen? Klopt het signaal dat wij ontvangen dat kinderen soms niet worden toegelaten op een school? Kan de teldatum voor de bekostiging een reden zijn om een kind te weigeren?
 • Vraag 4
  Deelt u de zorg van de werkgroep dat de twee jaar financiering voor onderwijs waar ieder kind recht op heeft, dat in Nederland komt en in afwachting is van de beslissing om hier te mogen blijven, al op is tegen de tijd dat kinderen eindelijk ergens wat langer mogen blijven? Welke mogelijkheden ziet u om hier wat aan te doen?
 • Mededeling - 13 maart 2020

  Op 17 februari hebben de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) vragen aan mij gesteld over de verhuisbewegingen en onderwijs aan minderjarige asielzoekers (kenmerk:2020Z03107). Hierbij laat ik u helaas weten dat de interdepartementale afstemming van beantwoording meer tijd in beslag neemt. Ik verwacht de beantwoording op korte termijn naar de Kamer te kunnen sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z03107
Volledige titel: Minderjarige asielzoekers die slecht Nederlands leren door hun vele verhuizingen