Kamervraag 2020Z00646

De uitspraak van de kantonrechter met betrekking tot Vestia en de bewoners van de Tweebosbuurt

Ingediend 17 januari 2020
Indiener Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen huisvesting huren en verhuren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z00646.html
1. Rb. Rotterdam. 10 januari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:125
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de uitspraak van de kantonrechter met betrekking tot de uitzetting van bewoners van de Tweebosbuurt, als gevolg van de sloopplannen van woningcorporatie Vestia en de gemeente Rotterdam?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de sloopplannen van Vestia, om honderden sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt te slopen, wegens de uitspraak van de kantonrechter geen doorgang meer kunnen vinden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het sloopbesluit betreffende de woningen in de Tweebosbuurt niet rechtmatig is met het oog op de uitspraak van de kantonrechter? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de sloopplannen van woningcorporatie Vestia in de Tweebosbuurt geen toegevoegde waarde hebben, als de rechter heeft beoordeeld dat Vestia niet kan aantonen dat de nieuwbouw zorgt voor een sociaal-maatschappelijke verbetering? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om er bij het College van B&W in Rotterdam op aan te dringen om het slopen van woningen in de Tweebosbuurt stop te zetten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Bent u bekend met de kerntaak van de woningcorporatie, die inhoudt ervoor te zorgen dat personen in verband met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen?
 • Vraag 7
  Hoe beoordeelt u de sloopactiviteiten van woningcorporatie Vestia met betrekking tot de kerntaak van deze organisatie?
 • Vraag 8
  Hoe beoordeelt u dat woningcorporatie Vestia de bewoners geen mogelijkheid heeft geboden om na sloop en nieuwbouw in de wijk terug te keren en daar ook geen verplichting toe ziet?
 • Vraag 9
  Hoe beoordeelt u dat de bewoners van de Tweebosbuurt niet of nauwelijks hulp hebben gekregen van woningcorporatie Vestia om een andere geschikte woonruimte te vinden?
 • Vraag 10
  Deelt u de mening dat er in Rotterdam sprake is van een tekort aan sociale huurwoningen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 11
  Hoe beoordeelt u dat er geen sprake is geweest van het daadwerkelijk betrekken van de bewoners bij de ontwikkeling van de plannen voor herstructurering, en pas na de bekendmaking van de sloopacties om input is gevraagd?
 • Vraag 12
  Ziet u de mogelijkheid een onderzoek te starten naar woningcorporatie Vestia?
 • Vraag 13
  Deelt u de mening dat dit opnieuw bewijs is voor het falen van woningcorporaties?
 • Vraag 14
  Welke middelen en bevoegdheden heeft u om in te grijpen bij Vestia of andere woningcorporaties?
 • Vraag 15
  Bent u bereid om met de gemeente Rotterdam, de woningcorporatie Vestia en de buurtbewoners van Tweebosbuurt om tafel te gaan zitten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 16
  Kunt u de Kamer op de hoogte stellen van eventuele stappen die u bereid bent te ondernemen voor het behouden van de woningen in de Tweebosbuurt?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z00646
Volledige titel: De uitspraak van de kantonrechter met betrekking tot Vestia en de bewoners van de Tweebosbuurt