Kamervraag 2020Z00174

Het bericht ‘Met boeven vangt men boeven, Big Tobacco leert de douane het smokkelvak’

Ingediend 10 januari 2020
Indiener Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z00174.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Met boeven vangt men boeven, Big Tobacco leert de douane het smokkelvak»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de conclusie die in het artikel wordt weergegeven «dat de tabaksindustrie haar producten zelf actief smokkelt»? Vindt u het in dat kader logisch dat de Nederlandse Douane juist de tabaksindustrie heeft gevraagd een cursus opsporen van tabakssmokkel te geven?
 • Vraag 3
  Kunt u alle documenten met betrekking tot deze bijeenkomst naar de Kamer sturen?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven welke tabaksfabrikant de betreffende training aan de Douanemedewerkers heeft gegeven?
 • Vraag 5
  Bent u van mening dat de Douane met het contact met de industrie het door Nederland ondertekende internationale antirookverdrag Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overtreedt? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Hoe verhoudt volgens u deze samenwerking zich tot het advies dat de Wereldbank geeft in haar rapport: «Vermijd afhankelijkheid van de tabaksindustrie: de rol van de industrie vormt een obstakel in de bestrijding van illegale handel, omdat de tabaksindustrie zelf zowel direct als indirect gelinkt is aan de illegale handel in tabaksproducten»?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z00174
Volledige titel: Het bericht ‘Met boeven vangt men boeven, Big Tobacco leert de douane het smokkelvak’