Kamervraag 2020Z00122

Het bericht 'Minister houdt poot stijf: Zonder nieuwe vluchten geen Lelystad'

Ingediend 9 januari 2020
Indieners Cem Laçin (SP), Corrie van Brenk (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA), Lammert van Raan (PvdD), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z00122.html
 • Vraag 1
  Kent u het het bericht «Minister houdt poot stijf: Zonder nieuwe vluchten geen Lelystad»?1
 • Vraag 2
  Bent u het eens met het door u geuite citaat »Het is vanaf begin af aan duidelijk geweest dat Lelystad Airport nooit voor 100 procent vluchten zou kunnen overnemen van Schiphol.»?
 • Vraag 3
  Herinnert u zich dat u op 3 juli 2018 in een brief aan de Kamer schreef: «Doordat Lelystad Airport dit karakter van een overloop heeft, zal op deze luchthaven geen autonome groei van handelsverkeer plaatsvinden.»?2
 • Vraag 4
  Herinnert u zich dat u op 18 december 2018 in een debat zei, in antwoord op een vraag over het uitsluiten van autonome groei: «Als ik nul kans meer zag, had ik dat nu ook aan uw Kamer gemeld. (...) Ik heb de handdoek dus nog niet in de ring gegooid.»?3
 • Vraag 5
  Als het altijd al duidelijk was dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk is, waarom erkende u dat dan pas in uw Kamerbrief van 9 december 2019, waarin u schreef: «Gelet op de strikte voorwaarden van de EU (...) moet rekening gehouden worden met 10 tot 20% autonome groei op Lelystad Airport.»?4
 • Vraag 6
  Wist u op 3 juli 2018 al dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk was?
 • Vraag 7
  Wist u op 18 december 2018 al dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk was?
 • Vraag 8
  Als u «nee» hebt geantwoord op vragen 6 en 7, wat bedoelt u dan met het citaat in Trouw?
 • Vraag 9
  Als u «ja» hebt geantwoord op een van de vragen 6 of 7, waarom hebt u dat dan niet gemeld aan de Kamer?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z00122
Volledige titel: Het bericht 'Minister houdt poot stijf: Zonder nieuwe vluchten geen Lelystad'