Kamervraag 2019Z24673

Een onkostenvergoeding van vrijwilligers bij het Songfestival

Ingediend 10 december 2019
Beantwoord 31 januari 2020 (na 52 dagen)
Indieners Stieneke van der Graaf (CU), Harry van der Molen (CDA), Maurits von Martels (CDA)
Beantwoord door Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z24673.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-1574.html
 • Vraag 1
  Kent u het ingezonden stuk in de Volkskrant van Lucas Meijs (hoogleraar Strategische Filantropie en Vrijwilligerswerk Erasmus Universiteit) en Joost van Alkemade (directeur Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) over een onkostenvergoeding voor vrijwilligers van het Songfestival?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u het ermee eens dat een sterke samenleving niet kan bestaan zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers, en dat het daarom van belang is om vrijwilligerswerk te waarderen, te stimuleren en te ondersteunen?

  Daar ben ik het mee eens. Dat Nederland sterk is in het organiseren van grote evenementen met een bindende rol in de samenleving is mede te danken aan de bereidheid van veel mensen om zich vanuit een passie, maatschappelijke betrokkenheid of gewoon omdat ze het leuk vinden belangeloos in te zetten. Dat verdient ieders respect en waardering.

 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat bij het Songfestival beroepskrachten, zoals presentatoren en technici, wel treinkaartjes en autokilometers mogen declareren, maar vrijwilligers niet? Vindt u dit uit te leggen?
 • Vraag 4
  Bent u het ermee eens dat het van belang is dat het Songfestival een goed vrijwilligersbeleid heeft, waarbij ten minste de onkosten van vrijwilligers worden vergoed?
 • Vraag 5
  Bent u het ermee eens dat, nu het besluit is genomen om vanuit de Algemene Mediareserve een financiële bijdrage beschikbaar te stellen aan de uitzending van het Eurovisie Songfestival, een goede gelegenheid is ontstaan om ook afspraken te maken over een onkostenvergoeding voor vrijwilligers?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om afspraken te maken over een onkostenvergoeding voor vrijwilligers van het Songfestival, bijvoorbeeld door dit mee te nemen bij het aangekondigde gesprek waarin u aangeeft nadere afspraken te willen maken met de NPO over de aandacht voor de toegankelijkheid van het Eurovisie Songfestival voor mensen met een beperking en over het betrekken van scholieren bij het Eurovisie Songfestival?2
 • Mededeling - 23 december 2019

  Op 10 december jongstleden hebben de leden Van der Molen, Von Martels (beiden CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) van uw Kamer schriftelijke vragen gesteld over een onkostenvergoeding van vrijwilligers bij het Songfestival (2019Z24673). Tot mijn spijt is zorgvuldige beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk. Ik zal de vragen zo snel mogelijk, maar in ieder geval in januari beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z24673
Volledige titel: Een onkostenvergoeding van vrijwilligers bij het Songfestival
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-1574
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Von Martels en Van der Graaf over een onkostenvergoeding van vrijwilligers bij het Songfestival