Kamervraag 2019Z24531

De overstap van de voormalige voorzitter van het Commissariaat van de Media als lobbyist naar Netflix

Ingediend 9 december 2019
Beantwoord 17 januari 2020 (na 39 dagen)
Indiener Peter Kwint (SP)
Beantwoord door Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z24531.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-1449.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de overstap van de voormalige voorzitter van het Commissariaat van de Media als lobbyist naar Netflix?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Worden hier de regels nageleefd uit de Gedragscode Integriteit van het Commissariaat voor de Media en de rechtspositieregels voor rijksambtenaren? Zo nee, wat zijn hier de consequenties van?2
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat hier de schijn van belangenverstrengeling niet tegengegaan wordt? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het onwenselijk is wanneer een voormalig mediatoezichthouder direct overstapt naar een groot mediabedrijf? Zeker wanneer ze in haar nieuwe functie de lobby rondom de implementatie van de audiovisuele richtlijn zal gaan doen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u ondernemen om dit te voorkomen?
 • Mededeling - 23 december 2019

  Op 9 december jongstleden heeft het lid Kwint (SP) van uw Kamer schriftelijke vragen gesteld over de overstap van de voormalige voorzitter van het Commissariaat van de Media als lobbyist naar Netflix (2019Z24531). Tot mijn spijt is zorgvuldige beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk. Ik zal de vragen zo snel mogelijk, maar in ieder geval in januari beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z24531
Volledige titel: De overstap van de voormalige voorzitter van het Commissariaat van de Media als lobbyist naar Netflix
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-1449
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Kwint over de overstap van de voormalige voorzitter van het Commissariaat van de Media als lobbyist naar Netflix