Kamervraag 2019Z23703

Misstanden in realityshows

Ingediend 29 november 2019
Indiener Peter Kwint (SP)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z23703.html
  • Vraag 1
    Bent u op de hoogte van de misstanden bij realityshows zoals De Villa en Temptation Island?1 2 3
  • Vraag 2
    Deelt u de mening dat deelnemers makkelijk gemanipuleerd kunnen worden in dit soort programma’s door scenes te creëren en door de druk op deelnemers van contractuele verplichtingen?
  • Vraag 3
    Bent u bereid met het Commissariaat voor de Media in gesprek te gaan zodat er regels opgesteld kunnen worden rondom dit soort contracten en programma’s? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z23703
Volledige titel: Misstanden in realityshows