Kamervraag 2019Z21208

Het bericht dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar gemaakt is

Ingediend 5 november 2019
Indiener Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen natuur en milieu stoffen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z21208.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de kritiek dat ondanks de toezeggingen van uzelf en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over transparantie met betrekking tot het rekenmodel AERIUS de broncode van het onderliggende Operationele Prioritaire Stoffen (OPS)-model nog niet openbaar gemaakt is?1
 • Vraag 2
  Is het juist dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar beschikbaar is?
 • Vraag 3
  Bent u bereid ervoor te zorgen dat de broncode van het OPS-model op zeer korte termijn volledig openbaar gemaakt wordt?
 • Vraag 4
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het eerstvolgende debat over de stikstofproblematiek?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z21208
Volledige titel: Het bericht dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar gemaakt is