Kamervraag 2019Z21208

Het bericht dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar gemaakt is

Ingediend 5 november 2019
Beantwoord 14 november 2019 (na 9 dagen)
Indiener Roelof Bisschop (SGP)
Beantwoord door Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen natuur en milieu stoffen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z21208.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-733.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de kritiek dat ondanks de toezeggingen van uzelf en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over transparantie met betrekking tot het rekenmodel AERIUS de broncode van het onderliggende Operationele Prioritaire Stoffen (OPS)-model nog niet openbaar gemaakt is?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het juist dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar beschikbaar is?

  In de week van 4 november 2019 is de broncode van het OPS-model openbaar beschikbaar gesteld. Het was de bedoeling dat de broncode (het achterliggende model) al eerder dit jaar openbaar gemaakt werd, maar door de vele vragen die aan het RIVM gesteld zijn heeft dit vertraging opgelopen.
  OPS is het model waarmee berekeningen worden uitgevoerd voor de stikstofdepositie in Nederland. De methode en de data van het model waren al openbaar. Op verzoek van verschillende partijen is nu ook het achterliggende model te downloaden. Het achterliggende model is te downloaden via: https://github.com/rivm-syso/OPS.

 • Vraag 3
  Bent u bereid ervoor te zorgen dat de broncode van het OPS-model op zeer korte termijn volledig openbaar gemaakt wordt?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het eerstvolgende debat over de stikstofproblematiek?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z21208
Volledige titel: Het bericht dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar gemaakt is
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-733
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de openbaarheid van de broncode van het rekenmodel OPS