Kamervraag 2019Z18907

De situatie in het kamp Al-Hol in Syrisch Koerdistan

Ingediend 4 oktober 2019
Indieners Attje Kuiken (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18907.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Repatriëring van Nederlandse IS-verdachten uit Syrië op een zijspoor beland»?1
 • Vraag 2
  Wat is ondernomen sinds de rechter in januari oordeelde dat de overheid alle moeite moet doen voor de terugkeer van een aantal IS-vrouwen naar Nederland, zodat ze hier berecht kunnen worden?
 • Vraag 3
  Kunt u stellen dat het uiterste is gedaan om de Nederlandse vrouwen en hun kinderen terug te halen? Zo ja, betekent dit dat er geen actie meer wordt ondernomen? Zo nee, welke vervolgstappen zullen worden gezet?
 • Vraag 4
  Kent u het bericht «Irak vraagt om (honderden) miljoenen voor berechting Irak-gangers»?2
 • Vraag 5
  Klopt het dat Irak per overgedragen buitenlandse strijder een bedrag van 10 miljoen euro vraagt, plus een jaarlijkse bijdrage van 2 miljoen dollar per verdachte per jaar? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 6
  Wat is de officiële Nederlandse reactie geweest op deze eis? Is Nederland bereid deze bedragen te betalen? Zo nee, welk bedrag is Nederland wel bereid om te betalen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18907
Volledige titel: De situatie in het kamp Al-Hol in Syrisch Koerdistan