Kamervraag 2019Z18781

Het bericht 'Biomassa veel vervuilender dan gas en kolen'

Ingediend 3 oktober 2019
Indiener Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen lucht natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18781.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Biomassa veel vervuilender dan gas en kolen»?1
 • Vraag 2
  Hoe reageert u op de conclusie van de Europese koepel van wetenschappers dat biomassa een slechte besteding van publiek geld is?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat biomassa een slechte, inefficiënte en geldverslindende energiebron is, temeer omdat de verbranding van hout minder energie oplevert dan oude, vertrouwde kolen en gas? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u ertoe bereid te stoppen met biomassa en hier geen cent subsidie meer aan uit te geven? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Deelt u de conclusie van de Europese koepel van wetenschappers dat bij biomassa netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas en dus allesbehalve – zoals u het zelf noemt – «duurzaam» is? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat uw eigen klimaatbeleid van tegenstrijdigheden aan elkaar hangt? Bent u ertoe bereid met deze geldverspillende waanzin te stoppen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18781
Volledige titel: Het bericht 'Biomassa veel vervuilender dan gas en kolen'