Kamervraag 2019Z18765

Het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne

Ingediend 3 oktober 2019
Beantwoord 17 oktober 2019 (na 14 dagen)
Indiener Renske Leijten (SP)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18765.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-371.html
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat uit antwoorden op eerder gestelde Kamervragen duidelijk wordt dat de gestelde deadline aan het Verenigd Koninkrijk door de Franse president Emmanuel Macron en de Finse Minister-President Antti Rinne geen standpunt van de Europese Raad was? Kunt u beantwoorden wat u van het ultimatum vond?1 2

  Het kabinet herkent zich niet in de mediaberichtgeving op 18 september over een «ultimatum» en het vermeende doorbreken van de eenheid van de EU27. Na afloop van het gesprek tussen de Franse Minister-President Macron en de Finse minster-president Rinne heeft de Franse regering geen officieel standpunt uitgedragen waarin een deadline aan het Verenigd Koninkrijk werd gesteld. Er is noch door de Europese Raad in Artikel 50 samenstelling (ER Artikel 50), noch door de Europese Commissie een EU-standpunt over een deadline ingenomen, anders dan die van 31 oktober 2019 zoals vastgelegd in het verlengingsbesluit van de ER Artikel 50 van afgelopen april. Niettemin hebben het kabinet, de andere lidstaten en de Europese Commissie steeds de Britse regering opgeroepen om gezien het korte tijdpad tot de ER Artikel 50 voorzien op 17 of 18 oktober spoedig met concrete en realistische voorstellen te komen voor de Ierse grens die verenigbaar zijn met het terugtrekkingsakkoord.

 • Vraag 2
  Vindt u het bevorderlijk voor een ordentelijke Brexit als regeringsleiders de eenheid van de EU27 doorbreken en eigenstandig ultimatums gaan stellen? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wanneer bent u geïnformeerd over het te stellen ultimatum door president Macron en Minister-President Rinne?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Erkent u dat het vermijden van antwoorden op vragen juist het ongemak met deze situatie laat zien? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen voor 15 oktober beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18765
Volledige titel: Het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-371
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Leijten over het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne